Reiner Roland 3. EVK

Reiner Roland vagyok, Ferencváros 3-as számú választókerületének képviselője és városfejlesztésért, városüzemeltetésért és környezetvédelemért felelős alpolgármestere. Koordinálásom mellett a 2019-2024-es ciklusban megszületett Ferencváros klímastratégiája, melynek végrehajtása a következő évek kiemelt feladata. A kerület zöldterületi fejlesztése folyamatos, elkészült a kerületi fakataszter, amely segíti a kerületben található fák tervezett és rendszeres ápolási feladatait. Korlátozott mértékben ugyan, de van még tere a további faültetésnek és zöldkazetták létrehozásának a sűrűn beépített belső-középső részeken. Közintézményeink energetikai fejlesztése szintén folyamatosan zajlott, de teendő van még bőven, mind az energiaigény csökkentésével, mind az önálló, megújuló energiahasználat ösztönzésével. Egy EU-s projektnek köszönhetően átfogó anyag készült a lehetséges munkanemekről, és elkezdődött az ún. energiaközösségek kialakításának vizsgálata is, amely a következő időszak egyik legígéretesebb projektje lehet mind a kerületben, mind Budapesten bárhol.

Ferencváros egyike Budapest leggyorsabban fejlődő kerületeinek, ám a lakásépítések üteme nem tart lépést az élhető városokhoz szükséges fejlesztések elvégzésével. Az elmúlt években több beruházóval sikerült településrendezési szerződés segítségével közcélú felajánlást kiharcolni, ezt az új beruházok esetén még erősebben kívánom érvényesíteni. Ferencvárosban jelentős mennyiségű klasszikus rozsdaövezeti fejlesztésre van még lehetőség, ehhez a szabályozási környezet kialakítása a következő ciklus feladata. Célom, hogy a Könyves Kálmán körúton túli, egykori iparterületek rehabilitációja önkormányzati érdekek mentén, XXI. századi városfejlesztési elvárásoknak megfelelően történjen meg. Kiemelt feladatnak tekintem a közvetlen Duna-parti barnamezős területek környezetkímélő megújítását, valamint a középső-ferencvárosi utcák ún. Egészséges utcák módszertannak megfelelő felújítását.

A következő ciklus kihívása a parkolási szabályozás felülvizsgálata, a közterületi parkolás csökkentése, a közterek igazságos újraosztása. Egy futó EU-s projektünk erre nemzetközi együttműködés keretében ad innovatív módszereket, és kisebb beavatkozásokat is tudunk ebből finanszírozni. Célom, hogy a lakás- és irodafejlesztések esetén szabályozással is ösztönözzük a minél kevesebb autóhasználatot.

Ferencváros esetén magától értetődően feladatunk a már három és fél évtizede zajló tömbrehabilitáció folytatása. A 2024 tavaszán átadott Gát utca 24 mellett hamarosan indul egy újabb bérház megújítása, és még az idén közbeszerzési kiírásra kerül egy harmadik épület teljes felújítása is. Az elmúlt négy és fél év során több mint 300 családot tudtunk rossz lakásaikból kihelyezni, és jelenleg is zajlik további négy épület kiürítése.

A tömbrehabilitáció kizárólag önkormányzati forrásokból való megvalósítása ugyan lassú és költséges folyamat, de a kerület, városrész történelmi városképe csak így őrizhető meg. A rehabilitációtól elválaszthatatlan az önkormányzati lakáspolitika is, a kerület lélekszámához képest még jelentős a saját tulajdonú lakásállomány, amely fontos szociálpolitikai eszközként érvényesül.